Het is in de utiliteitsbouw belangrijk dat de bouwer een volwaardige sparringpartner is voor de opdrachtgever en de architect. Wij weten uit eigen ervaring wat dat inhoudt.

Daarom kijken wij voor de bouw van bedrijfshallen en kantoren grondig naar de primaire processen, zoals:

  • Wat wordt er geproduceerd c.q. opgeslagen in de bedrijfshal en op welke manier?
  • Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de milieuaspecten en de brandveiligheid?

Bij de bouw van kantoren letten wij niet alleen op de representativiteit, maar óók op zaken als een praktische indeling en een prettig (productief) binnenklimaat.

Organiseren

Bouwen is ook organiseren en samenwerken. Dat geldt nergens zo nadrukkelijk als in de utiliteitsbouw. Wij vertalen schetsen van de architect naar professionele bouwkundige oplossingen. Bovendien zijn wij vertrouwd met alle relevante wetgevingen en procedures.

Naast de bouw van bedrijfshallen en kantoren richten we ons ook op andere sectoren, zoals:

  • detailhandel (winkels)
  • zorginstellingen (o.a. zorgwoningen).